Bundan yaklaşık 10 yıl önce, son derece kısıtlı imkanlarla ve mütevazı şartlarda kurulan ATC Özel Mühendislik A.Ş; daha ilk günden belirlediğimiz, sektörünün en önde gelen firmalarından biri olma hedefine ulaşmış bulunmaktadır.

 

Tamamlanan Elektrik İletim, Dağıtım ve Üretim Tesisi toplam güncel değeri şimdiden 100 milyon TL’ye ulaşmıştır. Sektörümüzdeki gelecek 10 yıl içinde öncelikli hedefimiz, pazar payımızın niceliksel büyüklüğünden önce Sektörümüzün değerini yükselten firmalar arasında yer almaktır.